تاریخچه کارخانه نوآوری آزادی

تاریخچه کارخانه نوآوری آزادی:

پارک فناوری پردیس از ابتدای تأسیس تاکنون، همواره در پی تکمیل سبد پذیرش خود بوده و سعی داشته طیف کاملی از بازیگران اقتصاد دانش بنیان را مورد حمایت خود قرار دهد و در راستای تقویت و توسعه تکنولوژی و همچنین بازار کمک نماید. لذا با توجه به تقاضای مجموعه های مختلف و خلائی که در این خصوص برای اکوسیستم استارتاپی در محل خود پارک وجود داشت، تصمیم گرفته شد که حمایت از استارتاپ ها و شتابدهنده های کسب و کار و مراکز نوآوری را در محل فضاهای متمرکزی در شهر تهران و تحت عنوان شعب پارک انجام دهد. مطالعات مکان یابی و مقدماتی ایجاد کارخانه نوآوری آزادی با مشارکت پار ک با یکی از شرکت های عضو پارک به نام هم آوا از سال ۹۶ شروع شد و مجموعه حاضر، حاصل تلاش و همکاری دولت و بخش خصوصی می باشد. در حال حاضر این کارخانه به عنوان اولین شعبه پارک فناوری پردیس در مساحت ۱۸۵۰۰ متر مربع در محل کارخانه سابق الكترودسازی آما ایجاد شده است و فعالان زیادی از زیست بوم کار آفرینی ایران در قالب تیم های متعدد در محل کارخانه مشغول فعالیت هستند. سوله های ده گاهه این کارخانه توسط شرکتهای بخش خصوصی تبدیل به شتابدهنده ها یا مراکز نوآوری شده اند که این امر فرصت مناسبی برای تیمهای

کارخانه نوآوس استارتاپی است تا بتوانند از امکانات این مجموعه ها استفاده کنند.

 

کارخانه نوآوس استارتاپی است تا بتوانند از امکانات این مجموعه ها استفاده کنند.

ارسال دیدگاه