استارت آپ (Startups)

استارت آپ (Startups)

معنی لغوی استارت آپ:

معنی لغوی شرکت نوپا  یا استارت آپ که در دیکشنری وبستر هم آمده است به معنای یک کسب و کار جدید است. البته یک باور کلی وجود دارد که یک استارت آپ به معنی یک کسب و کار کوچک است ولی بین استارتاپ (یا کسب و کار نوپا) با کسب و کارهای کوچک (Small Business) تفاوت وجود دارد.

 دامنه مشاغل استارتاپی بسیار گسترده است از یک آنلاین شاپ در اینستاگرام تا یک مغازه همه شامل یک استارت آپ میباشند.

استارت آپ ها به تعریف USSBA :

مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا یا USSBA استارتاپها را کسب و کارهایی در نظر میگیرد که دو ویژگی دارند: نخست اینکه معمولاً حول محور تکنولوژی شکل گرفتهاند و دیگر اینکه پتانسیل رشد بالایی دارند.

پتانسیل رشد بالا باعث میشود که استارتاپها دغدغهی تأمین مالی هم داشته باشند و بیشتر از کسب و کارهای کوچک غیراستارتاپی به دنبال جذب پول باشند. چون بنیانگذاران آنها معمولاً بر این باورند که با جذب سرمایه میتوانند به سرعت سهم بیشتری از بازار بالقوهی خود را به دست بیاورند و در اختیار بگیرند.

شرکت نوپا دارای ویژگی‌های ذیل هستند:

  1. مبتنی بر ارایه یک نوآوری جدید
  2. مبتنی بر کار تیمی عدم قطعیت
  3. امکان توسعه پذیری کسب و کار   

استارت آپ به تعریف استیو بلانک:

استیو بلنک که او را از پیشگامان نظریهپردازی در حوزهی استارتاپ میدانند، استارتاپ را چنین تعریف میکند: سازمانی که شکل گرفته تا مدل کسب و کار خود جستجو کند. مدل کسب و کاری که قابل تکرار و مقیاس پذیر است.

مجموعه های استارتاپی هنوز در وضعیت ابهام هستند و مدل کسب و کار خود را کشف نکرده اند. یعنی هنوز دقیقاًنمیدانند محصول شان چیست و مشتریان شان چه کسانی هستند و چگونه قرار است با ارائه ی محصول به مشتریان خود، ارزش ایجاد کنند.

شرکتهای استارتاپی به دنبال یک مدل تکرارپذیر میگردند. یعنی مدلی که بتوانند به سادگی آن را از یک محصول به محصول دیگر توسعه دهند.

مدل کسب و کار آنها مقیاس پذیر است (Scalable Business Model). یعنی همان کاری را که امروز مثلاً برای ۵۰ مشتری انجام میدهند، به صورت بالقوه بتوانند برای ۵۰۰۰ یا ۵۰۰۰۰۰ مشتری هم انجام دهند.

استارت آپ به تعریف اریک ریس:

اریک ریس در کتاب Lean Startup که با عنوان «نوپای ناب» به فارسی ترجمه شده است، استارتاپ را چنین تعریف می‌‌کند: استارت آپ یک نهاد انسانی است که برای ارائه یک محصول یا خدمت جدید در شرایطی که ابهام بالایی وجود دارد به وجود آمده است.استارتاپ یک «نهاد / Institution» است و نه یک محصول. به بیان دیگر، استارتاپ نگاهی فراتر از محصول داشته و مدام در پی رشد و کشف قلمروهای تازه باشد.

مدیران استارتاپی برای رفع ابهام باید به سراغ «یادگیری بر پایهی اعتبارسنجی» بروند. یعنی هیچ فرضی را به شکل مطلق، درست در نظر نگیرند و در هر مرحله با آزمودن فرضهایشان زمینهی برداشتن گام بعدی را فراهم کنند.

تفاوت استارت آپ با بیزینس:

استارت آپ ها، در اصل، نسخه های کوچکی از شرکت های بزرگ نیستند. در عوض، آنها به عنوان سازمان هایی که برای جستجوی یک مدل تجاری قابل تکرار و مقیاس پذیر تشکیل شده اند، بهتر تعریف می شوند. بنیانگذاران استارتآپ نه تنها به دنبال اثبات مدل کسبو کار خود و اجرای آن هستند، بلکه به دنبال راهی برای انجام سریع این کار و به روشی هستند که تأثیر عمدهای بر بازار معین آنها داشته باشد.

یک کسبو کار کوچک در جستجوی مدل کسبو کاری نیست که از همان روز اول کارآیی داشته باشد.

 یک کسب و کار کوچک یک سازمان خودپایه است که از اولین روز افتتاح درآمد ایجاد می کند. آنها برای تشکیل یک شرکت کارآمد به سرمایه گذاری و زمان زیادی نیاز ندارند.

 به طور معمول، یک تجارت کوچک مقدار نسبتاً کمی از فروش را به ارمغان می آورد، وارد بازار محلی یا منطقه ای می شود و تعداد کمی کارمند دارد.

 هدف رشد

هدف بنیانگذار استارت آپ این است که بازار را با یک مدل کسب و کار تاثیرگذار بر هم بزند. آنها می خواهند بازار را تصاحب کنند.

 از سوی دیگر، برای راه اندازی یک تجارت کوچک، نیازی به یک بازار بزرگ برای رشد ندارید. شما فقط به یک بازار نیاز دارید و باید بتوانید به همه آنهایی که در بازار خود هستند به روشی کارآمد دسترسی داشته باشید و به آنها خدمت کنید.

 

روش های تامین مالی

استارتآپها معمولاً بلافاصله به دنبال سرمایهگذاریهای عمده هستند. و با سرمایهگذارانی کار میکنند که به دنبال سرمایهگذاری عمده هستند، اما در مورد اینکه به چه کسی اعتماد میکنند، سختگیر هستند.

 از سوی دیگر، صاحبان مشاغل کوچک معمولاً برای دستیابی به اهداف تأمین مالی خود به تأمین مالی بدهی از طریق وام های مشاغل کوچک روی می آورند. بانکهای سنتی و وامدهندگان آنلاین مقادیر کمتری سرمایه را ارائه میکنند و برای تأمین مالی سود دریافت میکنند.

 دیدگاه های پایانیمتفاوت

هدف نهایی برای یک کسب و کار کوچک چیست؟

خوب، برای ماندن در تجارت است!

 ولی، استارتآپها موقتی هستند. اگر همه چیز خوب پیش برود، آن استارتاپ به یک شرکت عظیم تبدیل میشود که یک رویداد IPO (عرضه عمومی اولیه) را تجربه میکند. یکی دیگر از واقعیت های رایج یک استارتاپ، خریده شدن توسط یک شرکت بزرگتر است.

 جمع بندی:

استارت آپ به معنی شرکتی نوپا است که تفاوت هایی اساسی با یک بیزینس یا کسب و کار دارد. در اینجا به معنی یک استارت آپ از منابع مختلف و تفاوت های اصلی آن با یک کسب و کار پرداختیم.

ارسال دیدگاه